Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2017

WhiteGirl
Więc chodź do tańca gdy krok to szansa i los nam gra.
— half dead.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
WhiteGirl
1220 4320
Reposted fromBoomGifs BoomGifs
WhiteGirl
1549 793d 500
Reposted fromBoomGifs BoomGifs
WhiteGirl
2768 a52a
Reposted fromBoomGifs BoomGifs
WhiteGirl
5776 abe8
Reposted fromBoomGifs BoomGifs

June 23 2017

WhiteGirl
Pewnego razu odpowiedź padła przed pytaniem.
— Wisława Szymborska "Złote Gody"
Reposted fromdomilee domilee viaKallay Kallay

June 20 2017

WhiteGirl
Był sobie mężczyzna, którego pokochałam.

I przez kilka krótkich chwil - trwających tyle co oddech, co szept - pomyślałam, że może i on mnie pokocha.

— moja parafraza B. C. Cherry: "Ogień, który ich spala"
2436 5473 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viairmelin irmelin
WhiteGirl
-Prawdę mówiąc, nie chcę od ciebie odchodzić - powiedziała po chwili.
- To nie odchodź
- Ale z Tobą do niczego nie dojdę.
— Haruki Murakami - Przygoda z owcą
Reposted frompieprzycto pieprzycto viairmelin irmelin
WhiteGirl
Ty się bólu nie boisz. Ty się boisz pieszczot, boisz się, bo ich nie znasz, przyjemność osłabia czujność, odwraca uwagę, ktoś mógłby się do ciebie włamać, okraść z ciebie samego, to niebezpieczne. 
— Wojciech Kuczok
Reposted frommefir mefir vialikearollingstone likearollingstone

June 14 2017

WhiteGirl
1085 53ee
Reposted fromnezavisan nezavisan viadontforgot dontforgot
WhiteGirl
Zdawało mi się, że świat umiera, a to umierał mój świat.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viadontforgot dontforgot
WhiteGirl
2177 bb2f 500
Reposted fromimpulsivee impulsivee viadontforgot dontforgot
WhiteGirl
Wszystko, czego pragniesz jest po drugiej stronie strachu.
— George Addair
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viadontforgot dontforgot
WhiteGirl
4225 2381 500
byle do Wigilii...
WhiteGirl
- Chciałabym móc powiedzieć "miło było Cię poznać". - podała mu dłoń. 
- A co, uważasz to za błąd?
- Nie, uważam, że nigdy tak naprawdę się nie poznaliśmy. I to uważam za błąd.
- Ja Cię bardzo dobrze znam.
- Nie znasz, gdybyś mnie znał taką jaką jestem naprawdę to nie musiałbyś już i nie chciałbyś poznawać innych kobiet.
— słowem w sedno
Reposted fromohhh ohhh viadontforgot dontforgot
WhiteGirl
To czasem trwa. To może nawet bardzo długo trwać - zanim się wszystko ułoży.
— T. Jansson
8616 6a54 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viadontforgot dontforgot
WhiteGirl
A więc milczymy, 
myśląc o sobie z daleka.
— Ewelina Kosik
Reposted frombeatkazz beatkazz viadontforgot dontforgot

June 11 2017

WhiteGirl
Życzę Ci, abyś zapytana, czego brakuje Ci do szczęścia odpowiedziała: 'niczego'.
— Najlepsze cytaty - Nocne rozmyślania. Też ich nienawidzicie?
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl