Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2017

WhiteGirl
Bo jak długo można tęsknić za człowiekiem, o którym wiesz, że już nigdy do ciebie nie wróci?
— W. Tochmam
Reposted fromjethra jethra viairmelin irmelin

August 15 2017

6823 bc9a

delectatiomorosa:

just look at it curve

Reposted fromamatore amatore viaOzzy9000 Ozzy9000
WhiteGirl
Reposted frompr0n pr0n viaextrahot extrahot
2330 561c
Reposted fromamatore amatore viaextrahot extrahot
WhiteGirl
Nie ma przypadków, istnieje tylko cel, którego jeszcze nie rozumiemy.
— I. Słabuszewska-Krauze "Portugalka"
Reposted fromM-M M-M viacytaty cytaty
7117 f19c

kathifee-world:

😎😍

Reposted frompussyporn pussyporn
5315 121c

marriedohioguy:

darksunangel:

💋✴

Oh fuck!

Reposted frompussyporn pussyporn
WhiteGirl
Po co nam pięćdziesiąt lat szczęścia, skoro możemy mieć romans w tramwaju i wysiąść na innych przystankach?

Największe miłości to te, których nigdy nie było.
— Ochocki, Vithren, "Wszystko co dobre już było, naucz się zdychać bez picia wódki i kopcenia fajek.", "Dworce bez ciebie"
Reposted fromvith vith viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
WhiteGirl
Reposted frompr0n pr0n
WhiteGirl
Lubię z Tobą tańczyć, lubię Cię w sypialni. Lubię patrzeć w gwiazdy, lubię tracić hajsy. Lubię pić szampana 
— lubisz być pijana.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty

August 14 2017

6704 0fee
Reposted fromamatore amatore

August 10 2017

WhiteGirl
- Co twoim zdaniem decyduje o szczęściu? - Dobrze dobrane leki psychotropowe.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viacytaty cytaty

August 09 2017

WhiteGirl
3675 2ef3
Reposted fromBoomGifs BoomGifs
WhiteGirl
Wszystko co nie zostało do końca przecierpiane i rozwiązane, powraca.
— Hermann Hesse "Siddhartha"
Reposted fromxalchemic xalchemic viafeatherr featherr

August 06 2017

WhiteGirl
Niedoskonałości nadają charakter.
— Gaba Kulka [w:] Wysokie Obcasy Extra, NR 1 (32) styczeń 2015
WhiteGirl
2566 432a 500
WhiteGirl
Zdawało mi się, że każdy wie dokąd ma iść i co ma robić, tylko ja jeden nie.
— William Wharton
WhiteGirl
0004 7d84 500
Reposted fromhollygrove hollygrove viagwiazdeczka gwiazdeczka
2754 100c 500

like-fairy-tales:

By: Sveta | sdamiani

Reposted fromtosiaa tosiaa viagwiazdeczka gwiazdeczka
WhiteGirl
Reposted fromsouporn souporn viarocktenner rocktenner
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl