Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 15 2018

WhiteGirl
To, jak traktują Cię inni - to ich karma. Sposób, w jaki reagujesz - to Twoja karma.
— Wayne Dyer
Reposted fromkrn krn viaaskman askman
WhiteGirl
Jeśli nie jesteś pierwszą miłością mojego życia - a nie jesteś - to powiem ci coś ważnego. Powiem to dosadniej. Bądź ostatnią miłością mojego życia.
— Alisa Ana
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaaskman askman

July 10 2018

WhiteGirl
9391 b35c
Reposted fromPTA PTA viaBoomGifs BoomGifs
WhiteGirl

July 09 2018

WhiteGirl
4483 08ab 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamagolek22 magolek22
1557 a81b
Reposted fromkittesencula kittesencula
1501 17d5 500
Reposted fromkittesencula kittesencula
WhiteGirl
3119 c0df 500
tak trzeba żyć
Reposted fromjodynaa jodynaa viamagolek22 magolek22
WhiteGirl
- Zazwyczaj otwierasz książkę w przypadkowym miejscu i oceniasz ją po fragmencie, na który trafiłeś? 
- Nie.
- Wiec nie oceniaj mojego życia po momencie, w którym się w nim znalazłeś.
— Remigiusz Mróz - "Zerwa"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamagolek22 magolek22
WhiteGirl
4267 c8bd 500
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy viamagolek22 magolek22
WhiteGirl
-Prawdę mówiąc, nie chcę od ciebie odchodzić - powiedziała po chwili.
- To nie odchodź
- Ale z Tobą do niczego nie dojdę.
— Haruki Murakami - Przygoda z owcą
Reposted frompieprzycto pieprzycto viamagolek22 magolek22
WhiteGirl
2570 e6b6
WhiteGirl
WhiteGirl
Kiedy ktoś ci mówi, że nie chce już od ciebie niczego, to znaczy, że wcześniej chciał wszystkiego.
— Bezimienna
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata viamagolek22 magolek22
WhiteGirl
Facet ma stymulować. Sprawiać, że się czerwienisz. Zapewniać rozrywkę intelektualną. Podkręcać atmosferę, nie zgadzać się z Tobą, rzucać Ci wyzwania. Ma słuchać uważnie i dać Ci się wypowiedzieć. Ma Cię rozśmieszać i sprawiać, żebyś czuła się ważna. 
— do zapamiętania
Reposted fromolewka olewka viamagolek22 magolek22
WhiteGirl
WhiteGirl
1006 5784 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamagolek22 magolek22
WhiteGirl
0512 ce5c 500
Reposted fromyanek yanek viamagolek22 magolek22
WhiteGirl
4844 4bd1
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl