Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 15 2017

WhiteGirl

September 20 2017

WhiteGirl
Nie wiem, co mnie bardziej przeraża
Zobaczyć Cię ponownie, czy nie zobaczyć Cię już nigdy.
— Une Rencontre
Reposted frompieprzycto pieprzycto viairmelin irmelin
WhiteGirl
Nie wmawiaj sobie, że był idealny tylko dlatego, że się zakochałaś. Nie wmawiaj sobie tego pod żadnym pozorem. Bo gdyby tak rzeczywiście było, gdyby posiadałby chociaż namiastkę tych cech, które mu przypisujesz siedziałby teraz przy tobie. Nigdy nie pozwoliłby ci odejść.
— Diana Sullivan
Reposted frompensieve pensieve viaBalladyna Balladyna
WhiteGirl
Kobiety szukają osobowości. Mężczyznom ona przeszkadza.
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viaBalladyna Balladyna
WhiteGirl
5428 6aa0

September 11 2017

WhiteGirl
Ta książka jest dla tych, którzy stracili ukochaną osobę.  Budzili się z płaczem i z płaczem zasypiali. Musieli zrozumieć, że to nic strasznego czuć się źle. Sam fakt przetrwania nie wymaga siły, to tylko wegetacja z dnia na dzień. Kto nauczy się żyć pomimo wszystko, odniesie zwycięstwo.
— Jasinda Wilder "Tylko Ty"
Reposted fromdreamadream dreamadream viacytaty cytaty
WhiteGirl
3765 88d7
Reposted frombisia bisia viairmelin irmelin
WhiteGirl

Przyciągnął ją do siebie i pocałował.

Niektóre rzeczy trzeba zrobić, nawet jeśli jest to zły pomysł.

— Miasto Upadłych Aniołów
Reposted fromgabrysiowa gabrysiowa viaBalladyna Balladyna
WhiteGirl
Nikt nie jest idealny, dopóki się w nim nie zakochasz
WhiteGirl
Był sobie chłopiec, którego pokochałam.
I przez kilka krótkich chwil – trwających tyle co oddech, co szept – pomyślałam, że może i on mnie kocha.
— B. C. Cherry
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaBalladyna Balladyna
WhiteGirl
To było coś w rodzaju: "Ja wiem, że ty wiesz. I ty wiesz, że ja wiem, ale żadne z nas nic nie powie".
— Melvin Burgess "Ćpun"
WhiteGirl
- Jak wam się układa?
- Trochę pod górę, ale to właściwa góra.
— Miłość 2.0
Reposted fromthinredline thinredline viaBalladyna Balladyna
WhiteGirl
2303 1953
Reposted fromunr-eal unr-eal viaBalladyna Balladyna
WhiteGirl
Drogi prawdziwej miłości nigdy nie są proste.
— Sarah Pinborough
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaBalladyna Balladyna

September 09 2017

WhiteGirl
8023 0687
WhiteGirl
Ale czy warto spotykać się z idiotami i tracić na nich czas, kiedy jest tyle dobrych książek, tyle ładnych dziewczyn, tyle zabawnych knajp? Chyba nie.
— Marek Hłasko/ Listy do Mamy/Paryż 9.11.1965
Reposted fromsfeter sfeter viaBalladyna Balladyna
WhiteGirl
Nie lubię niepewności. Ja muszę mieć pewnie, że będę Cię mieć w środę, piątek i w Wielkanoc. I muszę mieć pewność, że jest o co walczyć, że warto sobie brudzić życiorys kimś takim jak Ty.
— niczegoniezaluje.soup.
If love has a sound, it must be the sound of your voice.
Ira V. Simon (x)
Reposted fromunco unco viaBalladyna Balladyna
WhiteGirl

Albo ja byłam tak naiwna, albo Ty byłeś tak przekonujący.

— wiw
Reposted fromwiwiana wiwiana viaBalladyna Balladyna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl