Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 28 2017

WhiteGirl
WhiteGirl
czy jest jeszcze ktoś kto sie nie zna, a chce sie wypowiedzieć ?
— włodek markowicz
Reposted fromYOUR3K YOUR3K viaaskman askman

November 19 2017

WhiteGirl
Na początku będzie bolało. Będzie Cię parzyć. Będą koszmary. Będzie tęsknota. Będzie złość. Będą łzy. Pozwól sobie na to. Zadbaj o siebie. Nie ponaglaj. Nie poganiaj czasu. Obiecuję, że któregoś dnia otworzysz oczy i uświadomisz sobie, że zasługujesz na więcej. Uzmysłowisz sobie, że to nie miłość. Przestaniesz go idealizować. Postawisz na siebie. Przypomnisz sobie jakie masz marzenia. Dasz sobie szansę na życie. I on nagle zniknie. Może nie od razu, może nie tego samego dnia, ale będzie się zacierał. Będzie wygasał. I stanie się cud. Odzyskasz miłość do samej siebie.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty

November 16 2017

Bez dwóch piw są tylko dwa uczucia. Lęk i smutek. W stosunku 9:1. Boję się ludzi. Boję się w ogóle z nimi przebywać. Boję się, że powiem coś nie tak, za dużo, że ich urażę. Boję się, że mnie odtrącą. Boję się, że widać, że stoję sama i nie wiem, co ze sobą zrobić.
— Małgorzata Halber ‘Najgorszy człowiek na świecie’ (via polskie-zdania)
Reposted fromtwice twice viairmelin irmelin
WhiteGirl
Wróciłam. Przez dwa lata byłam szczęśliwym człowiekiem, ale jednak przeszłość zawsze nas dogoni.. Chyba jestem nie do naprawienia..
— hello darkness, my old friend
Reposted fromaneth aneth viairmelin irmelin
5447 0eaf
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viairmelin irmelin
4662 dc29 500
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viairmelin irmelin
WhiteGirl
9160 ea54
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viairmelin irmelin
WhiteGirl
- Nie możesz mnie tak rozpieszczać. Szybko się przyzwyczajam. - A kto każe Ci się odzwyczajać?
— powroty do domu
Reposted fromsouxie souxie viacytaty cytaty

November 10 2017

WhiteGirl
Twój problem polega na tym, że czasami doszukujesz się drugiego dna w zwykłych zdaniach.
— Nicholas Sparks
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viaaskman askman
WhiteGirl
3696 7606 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaaskman askman

November 08 2017

WhiteGirl
Ja nadal szłam. Jak możesz wciąż iść, gdy stało się najgorsze, co mogło się stać? Jak musisz zmienić się w środku, by przetrwać? Kim musisz się stać? 
— Pretty Little Liars
WhiteGirl
2663 7681 500
Reposted fromkillme killme viairmelin irmelin

November 05 2017

WhiteGirl
WhiteGirl

She wanted a storm to match her rage.

— George R.R. Martin
Reposted fromumorusana umorusana viacytaty cytaty

November 03 2017

2330 9ff6
Reposted fromwat-a-tease wat-a-tease viarocktenner rocktenner
WhiteGirl
mistrzyni świata.
Reposted fromsouporn souporn
WhiteGirl

To dziwne cierpienie (...) umierać z tęsknoty za czymś, czego nigdy nie przeżyjesz. ”

— Alessandro Baricco "Jedwab"
Reposted fromniewinna niewinna viairmelin irmelin

October 27 2017

WhiteGirl
Rozmowy, podczas których obie strony się boją, nie udają się nigdy.
— J. Żulczyk "Ślepnąc od świateł"
Reposted fromhiena hiena viayourheartbeat yourheartbeat

October 25 2017

WhiteGirl
3298 ca65
Reposted fromumorusana umorusana viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl