Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2018

WhiteGirl
Miłość nie jest wtedy, kiedy musisz prosić.
— z artykułu "Zostać czy odejść? Kiedy kończy się miłość a zaczyna się iluzja."
Reposted fromczarnemajtki czarnemajtki viaaskman askman
WhiteGirl
„Słyszałem, że świat jest piękny" — rzekł niewidomy.  „Podobno" — odpowiedział widzący.
— Stanisław Jerzy Lec - Myśli nieuczesane. Wszystkie"
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaaskman askman

May 18 2018

WhiteGirl
3705 c71f 500
Reposted fromnutt nutt viairmelin irmelin
WhiteGirl
"Posiada jedną bardzo dodatnią cechę - mianowicie podczas wieczorów, które spędzamy razem, umie bardzo ładnie milczeć, podczas gdy ja coś czytam lub piszę. Zadaje mi czasem dziwne pytania, np: co ja myślę, gdy ją całuję. Czasami bez widocznej przyczyny prawdziwe łzy stają jej w oczach i nie chce powiedzieć dlaczego? Kiedyś w nocy rozpłakała się w łóżku, i gdy ją zapytałem dlaczego, odpowiedziała: 'Ja tak walczę z życiem...'"
- Władysław Broniewski "Pamiętnik"
Reposted frommerkaba merkaba viacytaty cytaty
WhiteGirl
Reposted fromshakeme shakeme viaaskman askman
WhiteGirl
Najlepszym testem człowieka jest to, czy umie się rozstawać i jak traktuje ludzi, których już nie potrzebuje.
— Volantification
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty

May 15 2018

WhiteGirl
Reposted frommrrru mrrru viairmelin irmelin
WhiteGirl
6154 c750 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viairmelin irmelin

May 12 2018

WhiteGirl

Uciekajmy, mamy jakieś pieniądze, znajdźmy jakiś motel, kupmy odgrzewaną pizzę z mikrofali i frytki, a przede wszystkim dwie butelki wina, i wejdźmy do wanny, umyję cię, scałuję z ciebie wszystko, umyję cię, wytrę ręcznikiem, położę do łóżka, i zacznę całować, i mówić ci, opowiadać cały świat. 

— Jakub Żulczyk - Zrób mi jakąś krzywdę czyli wszystkie gry wideo są o miłości
WhiteGirl
Życie nie kończy się tam, gdzie popełniasz błąd.
— Kobietanakonkretach
Reposted fromBeatingheart Beatingheart viaaskman askman
WhiteGirl
7241 d9d1 500
WhiteGirl

Nauczyłam się, że cokolwiek by się nie działo, jak źle by się wydawało, że jest, życie idzie do przodu i jutro naprawdę będzie lepiej.

Nauczyłam się, że bardzo wiele możesz powiedzieć o człowieku poprzez sposób, w jaki radzi sobie w trzech sytuacjach: gdy pada deszcz, gdy zgubi mu się bagaż i gdy lampki choinkowe są totalnie poplątane.

Nauczyłam się, że bez względu na to, jaką masz relację ze swoimi rodzicami, będziesz za nimi tęsknić, gdy znikną z Twojego życia.

Nauczyłam się, że zarabiać na życie to nie to samo, co żyć.

Nauczyłam się, że życie czasem daje drugą szansę.

Nauczyłam się, że jeśli podejmuję decyzję z otwartym sercem, to zazwyczaj są one trafne.

Nauczyłam się, że nawet jeśli coś mnie boli, to ten ból nie jest mną.

Nauczyłam się, że każdego dnia powinieneś kogoś dotknąć. Ludziom potrzebny jest ciepły uścisk czy choćby przyjacielskie poklepanie po plecach.

Nauczyłam się, że wciąż jeszcze muszę się wiele nauczyć.

Nauczyłam się, że ludzie zapomną co powiedziałeś, co zrobiłeś, ale nigdy nie zapomną, jak się przy Tobie czuli.

— Maya Angelou
Reposted fromaggape aggape viacytaty cytaty

May 09 2018

WhiteGirl
3546 7c85
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
WhiteGirl
Owszem, ładne miasto, ale wybudowali je strasznie daleko od Ciebie...
— Przybora pisze do Osieckiej z Paryża

May 03 2018

WhiteGirl
6111 5e4d
Reposted fromkarmacoma karmacoma viairmelin irmelin
WhiteGirl
5382 815c

April 30 2018

WhiteGirl
I was perfect. I was perfect to love me, but the longing and biding made me a stone.
— yourtitle
Reposted fromyourtitle yourtitle viacytaty cytaty

April 27 2018

WhiteGirl
Nigdy o tym nie pomyślałaś? Żeby pojechać w jakieś inne miejsce i stać się zupełnie kimś innym niż teraz?
— Kronika ptaka nakręcacza, Haruki Murakami
Reposted fromwdeszczubzy wdeszczubzy viaaskman askman
WhiteGirl

April 26 2018

WhiteGirl
9606 f553
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl