Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2018

WhiteGirl
Tęsknota jest pokutą za przeżyte kiedyś szczęście.
— Manuela Gretkowska, Trans
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
WhiteGirl
Jestem kimś, kto umiera w środku, ale mimo to nadal ma trochę nadziei na coś niemożliwego.
— Nick Miller
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
WhiteGirl
(...)a potem zdarzył się On. 
— N. Belcik
WhiteGirl
Samotność nie jest naturalnym stanem; wszystko wokół występuje w parach – poduszki w sypialni, palniki w kuchence, a nawet baterie w latarce. Samemu może i dobrze się mieszka, ale zasypia fatalnie.
— Piotr Adamczyk "Pożądanie mieszka w szafie"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
WhiteGirl
Jasnowidze po pijaku dzwonią do swoich przyszłych.
— JoeMonster.org
Reposted frommlehowy mlehowy viaaskman askman
WhiteGirl
1383 50ed
Reposted fromdefinition-of-sex definition-of-sex viaaskman askman
WhiteGirl
Ludzie stale pytają o twoją karierę, czy ożeniłeś się, kupiłeś dom. Jakby życie było listą rzeczy do zrobienia i odhaczenia. Nikt jednak nie zapyta, czy jesteś szczęśliwy.
— Heath Ledger
WhiteGirl

March 18 2018

WhiteGirl
3027 3046
Reposted fromnezavisan nezavisan viacytaty cytaty
WhiteGirl
4411 c936
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaKallay Kallay
WhiteGirl
1095 487a
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viairmelin irmelin
WhiteGirl
1317 b463
Reposted fromnezavisan nezavisan viairmelin irmelin

March 17 2018

WhiteGirl
4940 6ca2
Reposted frommental-cat mental-cat viairmelin irmelin

March 15 2018

WhiteGirl
6129 0230
Reposted fromMadristas Madristas viaaskman askman

March 14 2018

WhiteGirl

nadzieja to najgorsze skurwysyństwo jakie wyszło z puszki Pandory
— Stephen King
Reposted fromaskman askman viacytaty cytaty

March 13 2018

WhiteGirl
1304 c2fb
Reposted fromnezavisan nezavisan viairmelin irmelin

March 12 2018

WhiteGirl
“To prawdziwe szczęście, mieć kogoś, kogo interesuje jak minął Ci dzień.”
— K. Śnioch
WhiteGirl

March 10 2018

WhiteGirl

Jest pewna życiowa prawda, którą poznałem korzystając z psychoterapii, zaś milionom Czechów podpowiada ją od stu lat ich własna literatura - "Jeśli czegoś nie da się ukryć, naucz się o tym mówić".

— Mariusz Szczygieł
Reposted fromSkydelan Skydelan viaaskman askman
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl